CIRCULARITEIT: Op weg naar 2050?

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen.
Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Om in Nederland een stap te maken is het boek: CIRCULARITEIT: Op weg naar 2050? geschreven naar aanleiding van de ministeriële publicatie "Rijksbreed Programma Circulaire Economie" uit september 2016, waarin de ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken dat Nederland zich voor 2050 moet ontwikkelen naar een volledig circulaire economie.

Juist in deze periode waren Peter Luscuere als trekker van het transitiepad Circular Economy binnen de Roadmap Next Economy voor de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en Henk Willem van Dorp (DGA Van Dorp en Voorzitter TVVL) bezig met exact deze vraagstukken: "Hoe onze economie om te vormen van een lineaire naar een circulaire economie en dat in het tijdskader van 2016-2050."

Op de vraag "of en zoja hoe" een dergelijke ingrijpende transitie mogelijk is, was het antwoord van Henk Willem: "Laten we er een boek over schrijven".gepubliceerd: 23 juni 2018

Mijn aandeel in het boek zijn de foto's
van de co-auteurs
in hun specifieke werkgebied.


   is het boek verkrijgbaar bij:

BOL.com

© Copyright JettenFoto

AUTEURS   -  en kernbegrip voor het onderzoek waarop zij zich richten

Peter Luscuere   -  Nederland circulair in 2050. Wat betekent dat en kan het überhaupt?
Prof. mr. dr. M.A.B.. Chao Duivis   -  privaatrechtelijk bouwrecht en circulair bouwen: een onderzoek naar de mogelijkheden.
Henk Willem van Dorp   -  werkgelegenheid en basisinkomen.
Bob Geldermans   -  circular & flexible building: for whom? a user perspective.
Carola Hein   -  beyond oil: designing the transition.
Sabine Jansen   -  de exergiebenadering voor keuzes in de energietransitie.
Ulrich Knaack   - design for deconstruction, or why aluminium and glass is better than wood?
Wart Luscuere   - inclusieve productiviteit doelmatig naar een veerkrachtige samenleving.
Peter Oei   - toekomstige voedselproductiesystemen.          (link)  Innovatie glastuinbouw.
David Peck   - the critical materials challenges.
Jeroen Pepers & Ronald Franken   - de circulaire corporatie.
Peter Rem   - technologieën voor circulaire businesscases.
Hennes A.J. de Ridder   - naar een circulaire bouwsector.
Harry Stokman & Bart Franken   - elektriciteit is fantastisch.
Martin Tenpierik   - de relatie tussen energie en materialen.
Hein van Tuijl   - buildings as material banks.
Leendert Verhoef   - de campus als living lab voor de circulaire economie.
Jaron Weishut   - the green village proeflocatie voor de duurzame maatschappij.
Jan-Henk Welink   - afvalverwerking in de toekomst.
Prof. dr. Ad van Wijk & ir. Chris Hellinga   - waterstof de sleutel voor de energietransitie.
Kees Wisse & Jaap Dijkgraaf   - data als succesfactor voor circulariteit.
Miro Zeman & Olindo Isabella   - solar energy.

Back Home