HYDROGEN ROCKS!

Een groot deel van de energietransitie is gericht op directe elektrificatie. Maar voor sommige sectoren is elektrificatie geen oplossing.
Hernieuwbare waterstof als brandstof en grondstof kan helpen deze puzzel op te lossen. Bovendien kan waterstof als energieopslag het potentieel van wind- en zonne-energie maximaliseren door een back-up te bieden voor seizoensgebonden schommelingen in duurzame energieproductie en door productielocaties met verder gelegen vraagcentra te verbinden.
waterstof is dus hard op weg de rockster van de energiewereld te worden. De nieuw ontdekte kansen van waterstof en de cruciale rol ervan in ons toekomstige energiesysteem hebben waterstof een steeds aantrekkelijker investering gemaakt.
Bijna dagelijks worden nieuwe waterstofprojecten aangekondigd. Schone waterstof is de sleutel voor een sterke, concurrerende en koolstofvrije Europese economie. Onze Waterstofstrategie heeft ambitieuze doelen gesteld en via de European Clean Hydrogen Alliance werken we samen met de industrie en andere belanghebbenden om de meest veelbelovende projecten snel van de grond te krijgen,
zodat we tegen 2030 de geplande capaciteit van 40 GW aan hernieuwbare waterstof elektrolysers kunnen realiseren. In dit boek wordt de toepassing van waterstof in al zijn facetten belicht. Van veronderstellingen en misvattingen tot transport en levering in onze huizen


Editors: Peter Luscuere en Ad van Wijkgepubliceerd: 16 november 2021

Mijn aandeel in het boek zijn de foto's
van de co-auteurs
in hun specifieke werkgebied.

(* uitgezonderd)

   Het boek is verkrijgbaar bij o.a:
Paagman, Bruna, Donner, en Bookspot.


Meer info is te vinden op de website

HYDROGEN ROCKS!


© Copyright JettenFoto

AUTEURS   -

Peter Luscuere & Ad van Wijk -    Waterstof: de weg naar een hernieuwbare energie-economie een lange termijn perspectief.
Henk willem van Dorp -    De waterstofdroom.
Henk Abbing *-    Grootschalige opslag van waterstof in zoutcavernes.
Frank van Alphen *-    hoe relevant is het gasnet nog?
Marco Betting *-    elektrochemische compressie & separatie: sleuteltechnologie voor efficiënte opslag en transport van waterstof.
Marco Bijkerk *-    waterstof in onze huizen.
Nils van der Blij & Miro Zeman -    semi-autonome energiecellen.
Paul Broekaart et al -    waterstofsymbiose.
Lennart van den Burg *-    elektrolyse: business case en onderzoeksuitdagingen.
Hans van Cleef *-    de lange weg naar een volwassen waterstofmarkt.
Joep Coenen *-    laat waterstof stromen!
Marcel Galjee *-    opbouw van een duurzame en circulaire industrie met partnerschappen en de faciliterende rol van waterstof.
Christian Haket & rutger de vos -    het perspectief van een langetermijn-investeerder op de energietransitie en waterstof.
rob van hattum -    waterstof: de eeuwige belofte?
Peter Heijboer, Babette Korevaar & Jaap Dijkgraaf -    waterstof: een kortstondige hype of hét ultieme aardgasvrije alternatief?
Carola Hein -    hoe een cool waterstofstation te creëren? lessen uit het petroleumscape.
Chris Hellinga & Ad van Wijk -    waterstof voor gebouwverwarming en het klimaatakkoord.
Robert van Hoof & Wim Peels -    zonder waterstof geen opschaling emissieloos rijden.
Noé van Hulst *- opschaling van duurzame waterstof in europa.
Alice Krekt *-    rotterdam uniek gepositioneerd voor internationale rol als waterstofhub.
Albert van der Molen -    praktijkervaring waterstof in bestaande gebouwde omgeving.
Patricia Osseweijer, Laurens Landeweerd & Lotte Asveld *-    morele overwegingen bij een waterstofeconomie.
Michel Rademaker & Lucia van Geuns -    energie en geopolitiek.
Jaco Reijerkerk & françoise de jong-van den brink -    daadwerkelijke en waargenomen veiligheid van nieuwe waterstoftoepassingen.
Rasyid Salam, erik verbrugge & fenna van de watering *-    zuurstof als business case-verbeteraar voor groene waterstofproductie.
Fenna van de Watering *-    waterstof infographic.

Back Home