• marathon

      Watertoren Zoetermeer.

  • marathon

      Watertoren Zoetermeer.


Project Watertoren Zoetermeer

De watertoren van Zoetermeer. Een landmark in de wijk Rokkeveen.
Na 87 jaar moest watertoren gerenoveerd worden en zocht gemeente een partij aan wie de watertoren in erfpacht uitgegeven kon worden en die zorgt voor de renovatie en exploitatie van het gebouw. In 2012 heeft de Zoetermeerse ondernemer Van Dorp een plan gepresenteerd om in de watertoren kantoor- en woonruimte te vestigen. Dat was voor mij een moment om contact te zoeken met van Dorp, met het voorstel deze renovatie fotografisch in beeld te brengen. Te starten in 2013.


WatertorenEen stukje historie.

De bekende watertoren van Zoetermeer is ontworpen door architect A.H. Wegerif in samenwerking met de Delftse hoogleraar C. Visser en architect A.H. Goldberg en is gebouwd in 1927-1928 voor de Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten.
De Tien Gemeenten.

In 1923 hadden, op initiatief van Zoetermeer en Zegwaart, tien gemeenten (Zoetermeer, Zegwaart, Benthuizen, Bleiswijk, Moerkapelle, Zevenhuizen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Nootdorp) het plan ontwikkeld om een waterleiding aan te leggen vanaf de Wassenaarse duinen naar Zoetermeer.
Later sloten ook de gemeenten Stompwijk en De Veur zich nog aan. Men koos voor Wassenaar, omdat onder de duinen water van goede kwaliteit was gevonden. De begroting voor het aanleggen van de drinkwaterleiding was 1,8 mln gulden. De opdracht tot de bouw werd gegeven door de Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien Gemeenten Op 21 november 1928 kwamen burgemeesters en andere notabelen van de gemeenten bijeen in het café De Jonge Prins, aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Die dag werd de drinkwaterleiding in gebruik genomen.


WatertorenWater uit Wassenaar.

In Wassenaar werden acht putten geslagen met een diepte van 36 meter. Daaruit werd het water opgepompt en via een gietijzeren buizenstelsel naar de Tien Gemeenten gepompt. Het hoofdbuizenstelsel was 136 km lang, met een diameter van vijf tot dertig centimeter. Centraal in het hele stelsel lag de nieuwe watertoren aan de Stationsstraat ...

Dit was een massief gevaarte van baksteen dat lijkt op een 'peperbus'. De toren heeft een hoogte van 48,65 meter en een diameter van 10,25 meter diameter. Onder de achtkantige muren waren zijn 324 palen geslagen van veertien meter lengte, daarop ligt een fundering van 2,5 meter dik. Bovenin werd het waterreservoir gebouwd. Onder het reservoir is het gebouw zo goed als leeg. Er slingert alleen een ijzeren trap van 140 treden langs de achtkante muren om een smalle rechte ijzeren buis 25 meter omhoog. De trap komt uit op de lekvloer, vlak onder de betonnen bak die een capaciteit heeft van 500 m3, ofwel 500.000 liter water. Midden in de bak is een smalle schacht gemaakt met een verticale ladder. Die geeft toegang tot de bovenzijde van het reservoir. Vandaar heb je een prachtig uitzicht op Zoetermeer en ver daarbuiten. Aan de buitenzijde rondom de toegangsdeur zijn de wapens van de tien (en later twaalf) deelnemende gemeenten. De watertoren moest er voor zorgen dat er constant vier tot vijf atmosfeer druk stond op de leidingen. Zo zou in iedere uithoek van de Tien Gemeenten met voldoende kracht water uit de kraan stromen. 's Nachts werd de toren volgepompt en overdag liep het reservoir langzaam leeg.
WatertorenDe jaren 90.

Begin jaren negentig werd de watertoren buiten gebruik gesteld en is sindsdien in het bezit van de gemeente Zoetermeer.
Het gebouw stond leeg en moest nodig worden gerestaureerd. Pogingen om de watertoren een nieuwe bestemming te geven zijn mislukt, doordat plannen van ondernemers hiervoor door verschillende oorzaken niet levensvatbaar bleken te zijn.
WatertorenUiteindelijk diende de Zoetermeerse ondernemer H.W. van Dorp eind 2011 een bouwplan in dat wel voldoende kansen en mogelijkheden biedt. Hij wil de watertoren ingrijpend restaureren en er een kantoor in vestigen. Hiervoor moeten boven in de toren vloeren worden gemaakt. In de toekomst kan het kantoor worden veranderd in een woonruimte. De watertoren krijgt extra ramen om meer daglicht toe te laten. Deze ramen wijzigen het uiterlijk van de toren nauwelijks. De huidige koepel wordt vervangen door een glazen koepel.

Tijdens een informatiebijeenkomst waren de bezoekers over het algemeen positief over het plan. Na de nodige gesprekken tussen het college en de hr. van Dorp is in april 2012 een intentieovereenkomst overeengekomen. op woensdag 14 mei 2014 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren. Wethouder Haring en de heer Van Dorp hebben de verkoopovereenkomst ondertekenend.
Watertoren
En verder.

28 oktober 2012 - De gevel wordt gecontroleerd en gerestaureerd omdat er stukjes beton zouden kunnen afbrokkelen

10 september 2013 - De deur gaat,na vele jaren gesloten te zijn, weer open. In de voorbije jaren is de toren het domein geweest van duiven en ander gevogelte. De bodem was hierdoor bezaaid met uitwerpselen. Dat moest eerst opgeruimd worden, voor de open monumentendag op 14 september. Voor het eerst na lange tijd konden bezoekers weer een kijkje nemen in de toren en na 140 treden ook het uitzicht over Rokkeveen.
Watertoren2014-05-14 - De officiële sleuteloverdracht tussen wethouder H. Haring en Hr. H.W van Dorp in het voormalig stadhuis.

2014-09-03 - De tweede bezichtiging tijdens de open monumentendag.

2015-09-09 - De derde open monumentendag.
                 De week voorafgaande is de toren door een gespecialiseerd bedrijf van binnen met hogedruk gereinigd.

2015-10-05 - Een gedenkbijeenkomst van de Kerkgemeenschap de Wijngaard.

2016-09-10 - Dit was de laatste mogelijkheid om de watertoren tijdens de open monumentendag te bezoeken.

2019-11-25 - van 25/11 tot 10/12 2019 is de watertoren in Zoetermeer oranje verlicht in het kader van geweld tegen vrouwen. Het project wordt gefaciliteerd door van Dorp istallaties..

2022-09-10 - Dit was waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om de watertoren tijdens de open monumentendag te bezoeken.

2023-09-09 - Nee dus! ... Ook in 2023 is de watertoren weer te betreden. Daarnaast ie er een informatiebord onthuld door wethouder W. Merkens.

Open Monumentendag 2023.

watertoren


watertoren


watertoren

Copyright © JettenFotoEn verder.

Momenteel wordt door van H.W. van Dorp in samenwerking met architectenbureau
Meijer & van Eerden de renovatie plannen verder uitgewerkt.
Een metamorfose van Water naar Bed & Breakfast.

2023-11-09 - Bij de watertoren is een mooie aankondiging geplaatst met info over het uiteindelijke resultaat van de verbouwing .
Watertoren2024-02-03 - Het informatie centrum naast de watertoren wordt voorzien van de diverse nutsvoorzieneningen..

Watertoren Watertoren Watertoren

Laatste update: 12 maart 2024.
Aanvullingen en/op opmerkingen, laat het mij weten. > ga naar: Contact.
© Copyright JettenFoto
Alle foto’s op deze website zijn eigendom van 'JettenFoto'. De foto's mogen niet worden gekopieerd, gepubliceerd, of gebruikt in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Jettenfoto'.Fotoserie.portfolio
Schoonmaak.
portfolio
Interieur.
portfolio
Algemeen.
portfolio
Informatief.